ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ύψωνα ανακοινώνει την έναρξη των εργασιών κατασκευής οχετών ομβρίων υδάτων στις οδούς Γρίβα Διγενή, Θερμοπυλών και Χρυσοπολιτίσσης. Οι εργασίες θα διεξαχθούν ως ακολούθως: Οδός Θερμοπυλών: Έναρξη στις 16 Ιανουαρίου 2019 και αποπεράτωση στις 28 Φεβρουαρίου 2019. Κατά την διάρκεια των εργασιών ο δρόμος θα είναι κλειστός. Οδός Χρυσοπολιτίσσης: Έναρξη την 1η Μαρτίου 2019…