Ανακοίνωση για καθαρισμό οικοπέδων 2019

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες οικοπέδων, χωραφιών ή άλλων τεμαχίων γης που βρίσκονται μέσα στις οικιστικές ή βιομηχανικές ή βιοτεχνικές ζώνες του Δήμου, όπως μέχρι τις 20 Μαΐου 2019 προβούν σε ικανοποιητικό καθαρισμό τους και στην απομάκρυνση των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν. Ταυτόχρονα, πρέπει να μετακινηθούν και να απομακρυνθούν οποιαδήποτε άλλα άχρηστα αντικείμενα που βρίσκονται…