Ο Δήμος Ύψωνα και το Δημοτικό Συμβούλιο Ύψωνα φιλοξενούν την θεατρική ομάδα Ασγάτας με το έργο “ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΕΣ ΑΓΓΛΙΕΣ».

Ο Δήμος Ύψωνα και το Δημοτικό Συμβούλιο Ύψωνα φιλοξενούν την θεατρική ομάδα Ασγάτας με το έργο “ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΕΣ ΑΓΓΛΙΕΣ». Πρόκειται για μια παράσταση με υπέροχους χαρακτήρες, ζωντάνια…