ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΣΙΛΑ