Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από επαγγελματίες των παραστατικών τεχνών

Ο Δήμος απευθύνει κάλεσμα σε επαγγελματίες του πολιτισμού των παραστατικών τεχνών, να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις παραγωγών, που θα αξιολογηθούν και θα χρηματοδοτηθούν προκειμένου να πραγματοποιηθούν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου…