ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Ο Δήμος Ύψωνα στα πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή το Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019 για τους συνταξιούχους δημότες του. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 65 ετών, μόνιμοι κάτοικοι ‘Υψωνα. Οι δικαιούχοι οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δημαρχείο για αιτήσεις συμμετοχής και…