Ο Δήμος Ύψωνα και το Δημοτικό Συμβούλιο Ύψωνα φιλοξενούν την θεατρική ομάδα Ασγάτας με το έργο “ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΕΣ ΑΓΓΛΙΕΣ».

You are here:
Go to Top